A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Дублянська міська рада
Львівська область, Львів

Як здати в оренду свою земельну ділянку?

Відповідно до Конституції України, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Тому, суспільні відносини пов’язані з орендою землі завжди залишатимуться під державним контролем.         

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.                                                                         

 Оренда відрізняється від права власності тим, що власник має право володіти, користуватися, та розпоряджатися своєю земельною ділянкою, тоді як орендар може тільки володіти  і користуватися.                                                    

Якими законами регулюються відносини пов’язані з орендою землі?                                                       

         Відносини, пов’язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом УкраїниЦивільним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.                                                                                                                                                     

      Хто може здати землю в оренду?                                                                                                               

Орендодавцями можуть бути: власники земельних ділянок,  органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, особа, яка управляє спадщиною в яку входить земельна ділянка, орендар який має право згідно договору оренди передавати земельну ділянку в суборенду.                                                                                                     

  Як здати в оренду земельну ділянку ?                                                                         

Землі державної або комунальної власності передаються в оренду за результатами аукціону, або за рішенням органів виконавчої влади чи  місцевого самоврядування.                   Землі, які перебувають у приватній власності передаються в оренду за договором оренди між власником земельної ділянки орендарем.                                                                         

  Як укласти договір?                                                                                                                                                               

Договір оренди земельної ділянки оформляється  письмово в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Цей договір не підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Проте, за бажанням сторін його можна завірити в нотаріуса.                 

    Які умови  обов’язково повинні бути в договорі оренди земельної ділянки?         

      Обов’язковими умовами є: предмет договору, тобто ідентифікована земельна ділянка із зазначенням кадастрового номеру, місця розташування та розміру; строк дії договору, який не може бути більший 50 років; орендна плата.                                                                                                                                 

Саме цим умовам сторони договору мають приділити особливу увагу перед його підписанням.                                

  У зв’язку з тим, що зазвичай власниками земельних ділянок і відповідно орендодавцями є пересічні громадяни, а орендарями – фермери, то саме останні пропонують до підписання текст договору з умовами вигідними для них. При цьому, більшість громадян укладають договори навіть не читаючи його. Людям достатньо в усній формі почути скільки їм будуть платити, а про інші умови навіть не задумуються.                                                                                                                              

Орендодавцям, крім ціни оренди,  потрібно подбати про те, щоб  договір передбачав справедливі штрафні санкції за затримку у виплаті орендної плати, відповідальність за виснаження землі, форма оплати (грошова чи натуральна). Часто буває так, що сторони домовляються про орендну плату в грошовій формі, а в договорі вказано, що «оплата здійснюється в грошовій або натуральній формі на вибір орендаря». Тому, для тих людей, які бажають отримувати плату саме у грошовій формі, потрібно вимагати, щоб в договорі було вказано про оплату тільки в грошовій формі. Оптимальним варіантом може бути таке формулювання: «Оплата здійснюється виключно у грошовій формі. За згодою сторін оплата може здійснюватися у натуральній формі». Типова форма договору оренди землі затверджена постановою КМУ №220 від 03.03.2004 р.                                                                                           

   З якого моменту орендар має право користуватись земельною ділянкою?          

Статтею 125 Земельного кодексу України та статтею 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації. Тобто, сам факт підписання сторонами договору оренди земельної ділянки, не надає права орандареві користуватись нею.                                                                                                                                                            

Як змінити умови  вже укладеного договору ?                                                                 

Зміна договору відбувається за угодою сторін, а у випадку недосягнення згоди - в судовому порядку.                                                                                                                                                        

Чи можливе дострокове розірвання договору?                                                                                                                      Дострокове розірвання договору оренди можливе: за згодою сторін, за рішенням суду, в односторонньому порядку, якщо таке передбачено законом або договором.                                                                   

Хто проводить реєстрацію договору оренди?                                                                                                                        

Таку реєстрацію проводять державні реєстратори або нотаріуси.                                                            

Які документи потрібно надати державному  реєстраторові для реєстрації договору оренди землі?                                                                                            

Потрібно надати такі документи: заяву, паспорт, ідентифікаційний код,  договір оренди, квитанцію про сплату адміністративного збору. За результатами реєстрації договору державний реєстратор формує витяг.                                                                                                                                                        

Яка вартість реєстрації договору оренди земельної ділянки?                                            

Вартість залежить від терміновості реєстрації. Реєстрація за 5 робочих днів - 80 грн., 2 робочих дні – 800 грн., 1 робочий день – 1600 грн., 2 години – 4000 грн.                                                               

Що робити у випадках, коли на земельну ділянку зареєстровано право оренди за іншою особою?                                                                                        

У таких випадках потрібно звертатись до Комісії Міністерства юстиції з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації або до суду.                                                                         

В будь-якому випадку громадяни мають право отримати безкоштовну юридичну консультацію у центрах безплатної правової допомоги. А у випадку необхідності звернення до суду, соціально незахищені верстви населення мають право на безкоштовного адвоката.

Детальнішу інформацію ви можете отримати за  адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська 1 а, 3 поверх.; тел.: 30-401, 068-419-21-82.                                                                                                                                              

    Головний спеціаліст Городоцького БПД     Гаврилів Л.М.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора