A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Дублянська міська рада
Львівська область, Львів

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для каналізування району урочище Малиняк 1, Малиняк 2 в межах вулиць Київська-Куліша-Малинова-Підлісна-Скала Старицького-Сонячна та масиву Дачний у м. Дубляни Жовк

Дата: 23.01.2020 16:56
Кількість переглядів: 2

Загальні положення

Замовник СЕО

Дублянська міська рада. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Студентська, буд. 5, 80381. ЄДРПОУ: 04371940

Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території для каналізування району урочище Малиняк 1, Малиняк 2 в межах вулиць Київська-Куліша-Малинова-Підлісна-Скала Старицького-Сонячна та масиву Дачний у м. Дубляни Жовківського району Львівської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території.

Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки території.

Детальний план території розроблено ТзОВ ПО «УкрЗахідУрбанізація» на підставі таких даних:

– рішення Дублянської міської ради №31 від 31.10.2019 р.;

– завдання на проектування

– натурних обстежень.

Мета розроблення даного детального плану – каналізування житлової забудови району.

Детальний план території визначає:

деталізацію та уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту;

деталізацію та уточнення раніше розроблених детальних планів території;

формування принципів архітектурної композиції структури забудови;

встановлення червоних ліній регулювання забудови;

виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів містобудівного використання.

Документ державного планування розроблений згідно з:

– Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

– ДБН В. 2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДБН В.2.3.3-4-2015 «Автомобільні дороги»;

– ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»;

– ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

– ДБН В. 1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»;

– ДБН В. 2.3.-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів»;

– ГБН В.2.3-218-549:2010 «Стоянки і майданчики для відпочинку та короткочасної зупинки»;

– ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

– СНиП 2.11.01-85* «Складские здания»;

– Земельним кодексом України.

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Дубляни – місто районного значення Жовківського району Львівської області. Центр сільськогосподарської науки та аграрного шкільництва Західної України. Розташоване в зоні потужного впливу міста Львова, що обмежує його міжпоселенські зв'язки з районним центром – містом Жовквою.

Місто лежить на відстані близько 61 км від кордону з Польщею (автошляхами до пункту пропуску «Рава-Руська»), за 25 км від районного центру – міста Жовкви, за 6 км від обласного центру – міста Львова та за 3 км від найближчої залізничної станції – Дубляни-Львівські.

Представницьким органом місцевого самоврядування в місті Дубляни є Дублянська міська рада. За даними Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2019 року населення Дублян становило 9891 особи.

Мета розроблення даного детального плану території – каналізування житлової забудови району.

Ймовірні наслідки

а) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.

Табл. 1. Ймовірні наслідки виконання ДДП

Сфери охорони довкілля

Можливі наслідки виконання ДДП

Атмосферне повітря

Під час будівництва вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних робіт. Дані речовини будуть утворюватися в незначних кількостях, без перевищень норм ГДК.

Водне середовище

Будівництво мереж водовідведення матиме позитивний вплив. Проте, є ймовірність забруднення підземних вод в результаті недотримання вимог при будівництві та неутриманні в належному стані мереж під час експлуатації.

Ґрунтове середовище

При будівництві можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.

Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші.

Рослинний та тваринний світ

Згідно проектних рішень детального плану території вплив буде незначний та полягатиме в механічному порушенні рослинного покриву на період прокладання мереж.

Акустичний вплив

Джерелами шуму та вібрації будуть двигуни будівельних машин та механізмів.

б) наслідки для територій з природоохоронним статусом:

Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться поза межами структурних елементів екологічної мережі. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

        Проектні рішення детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки земельна ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено

Альтернативних варіантів проекту не передбачається.

Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням економного використання земель.

Реалізація проекту відбувається з урахуванням діючих вимог українського та європейського санітарного та природоохоронного законодавства. При будівництві будуть враховані містобудівні обмеження та особливості району розташування.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– статистичну інформацію;

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля;

– дані моніторингу стану довкілля;

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та приміщень;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– контроль за дотриманням викидів забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населеного пункту;

– влаштування локальних очисних споруд;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, модернізація техніки для санітарного очищення;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Дублянська міська рада. Львівська обл., Жовківський р-н, м. Жовква, вул. Студентська, буд. 5, 80381.

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для каналізування району урочище Малиняк 1, Малиняк 2 в межах вулиць Київська-Куліша-Малинова-Підлісна-Скала Старицького-Сонячна та масиву Дачний у м. Дубляни Жовківського району Львівської області (відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Просимо надати зауваження та пропозиції.

 

Міський голова                                                      В. Ю. Попович


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора