A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Дублянська міська рада
Львівська область, Львів

Увага конкурс!

Дата: 16.01.2020 16:10
Кількість переглядів: 2

 

Додаток 1

до розпорядження  міського голови

від    09 січня  2020 р. № ­­1-К

 

Вимоги до кандидата на заміщення вакантної  спеціаліста ІІ категорії (інженера-землевпорядника) Дублянської міської ради.

Основні вимоги до кандидата:

- вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра;

- стаж робити за фахом не менше трьох років;

 - досвід роботи з комп'ютерними программами;

- вільне володіння державною мовою та персональним комп’ютером.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                       М. М. Кремінець

 

Додаток 2

до розпорядження  міського голови

від    09 січня  2020 р. № 1-К

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ

Дублянська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії (інженера-землевпорядника).

Основні вимоги до кандидатів:

 • громадянство України;
 • вільне володіння державною мовою;
 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування  за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
 • володіння комп’ютером;
 • стаж роботи за фахом не менше 3-х років.

Документи приймаємо впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення, за адресою: Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул.Студентська, 5. Детальніше про умови конкурсу на сайті міської ради та за тел.:(0322)242001.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії Дублянської міської ради такі документи :

-         заява про участь у конкурсі;

-         особова картка П-2ДС з додатками;

-         копії документів про освіту (диплом та додаток);

-         копія паспорта (всі сторінки);

-         копія реєстраційної картки платника податків;

-         копія трудової книжки, завірена за місцем роботи;

-         копія військового квитка (за необхідності);

-         дві фотокартки розміром 4х6;

-     декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-  визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають непогашену судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                       М. М. Кремінець

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження  міського голови

від    09 січня  2020 р. №1-К

 

Перелік питань на перевірку та оцінку знань

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 12).
 3. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 5. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 6. Державні символи України (стаття 20).
 7. Конституційне право на працю (стаття 43).
 8. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 9. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
 10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
 11. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 12. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 13. 1Державний бюджет України (стаття 96).
 14. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116117).
 15. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 16. Система судів в Україні (стаття 125).
 17. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 18. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 19. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 20. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1.Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування». (ст.1,2,3).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5).

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст.4).

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (ст.6).

5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7).

6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8).

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9).

8. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст.11).

10. Класифікація посад та ранги посадових осіб в органах місцевого самоврядування (ст.14,15).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст.16).

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст.18).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20).

14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст.23).

15. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст.24).

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Поняття місцевого самоврядування в Україні (стаття 2).
 2. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).
 3. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).
 4. Система місцевого самоврядування (стаття 5).
 5. Територіальні громади (стаття 6).
 6. Ради – представницькі органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 7. Виконавчі органи рад (стаття 11).
 8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування (стаття 16).
 9. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад (стаття 17, 18).
 10. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 20).
 11. Повноваження сільських, селищних, міських рад (статті 25,26).
 12. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
 13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі бюджету, фінансів, цін (стаття 28).
 14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад в галузі зовнішньоекономічної діяльності (стаття 35).
 15. Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).
 16. Сесія ради (стаття 46).
 17. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської,районної у місті ради (стаття 51).
 18. Повноваження та організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради (статті 52,53).
 19. Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування (розділ ІІІ).
 20. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71).
 21. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74-77).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції  (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 2223).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 2527).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

V. Питання з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста ІІ категорії (інженера-землевпорядника) Дублянської міської ради

1. Наведіть основні законодавчі акти у сфері земельних відносин.

2. Принципові положення Закону України «Про оренду землі».

3. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері земельних відносин.

4. Підстави припинення права користування земельними ділянками.

5. Поняття земельного сервітуту. Суть, види та механізми встановлення.

6. Наведіть закріплені норми безоплатного надання земельних ділянок громадянам.

7. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.

8. Основні засади продажу земельних ділянок державної або комунальної власності. Порівняйте продаж земельних ділянок під об’єктами нерухомості та земельних ділянок, вільних від забудови.

9. Конкурентне набуття права на земельну ділянку, поняття земельного аукціону. Існуюча нормативно-правова база.

10. Розгляд земельних спорів. Розмежування повноважень щодо розгляду даного виду спорів.

11. Поняття землеустрою. Його ціль та основні завдання.

12. Державна політика щодо контролю за використанням та охороною земель відповідно до Земельного кодексу України.

13. Поняття державного земельного кадастру.

14. Зміст добросусідства відповідно до Земельного кодексу України. Особливості використання межових знаків/споруд на суміжних земельних ділянках.

15. Поняття обмеження права на землю. Види обмежень.

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                  М. М. Кремінець


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора