Дублянська міська рада
Жовківський район, Львівська область

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Генерального плану с. Малі Підліски Жовківського району Львівської області

 

Загальні положення

1. Замовник СЕО

Дублянська міська рада (80381, Львівська обл., Жовківський район, м. Дубляни, вул. Студентська, буд. 5).

ЄДРПОУ: 04371940

2. Вид та основні цілі документу державного планування

Генеральний план с. Малі Підліски Жовківського району Львівської області розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, встановлення меж населених пунктів, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці.

Генеральний план передбачає:

- визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

- урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

- обґрунтування зміни межі населеного пункту, черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

- визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

- формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;

- оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення, містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

- визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

- визначення етапів і механізмів забезпечення реалізації, терміну дії генерального плану, перелік раніше прийнятих рішень, що втрачають чинність і тих, до яких необхідно внести відповідні зміни.

Село входить до складу Жовківського адміністративного району і підпорядковується йому адміністративно та економічно, тому для розробки генплану села використовувались попередні проекти, які тісно пов’язані з даним адміністративним районом.

На село раніше була розроблена Схема планування території та детальні плани окремих частин населеного пункту (кварталів, територій).

Генеральний план села Малі Підліски був розроблений у 2011 році.

 

Проект розроблятиметься відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • Закону України «Про охорону земель»;
 • Закон України «Про рослинний світ»;
 • Закону України «Про тваринний світ»;
 • Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДСП - 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;
 • ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
 • СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;
 • Наказу міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Село Малі Підліски розташоване на сході Жовківського району на віддалі 10 км на північний схід від м. Львова. Село розміщене на сході Жовківського району на віддалі 32 км від районного центру м. Жовква і 5 км від залізничної станції Дубляни-Львівські. По території села проходять автомобільні дороги державного значення з напрямком Київ-Чоп(М-06) та Львів-Радехів-Луцьк (Н-17).

Територія села Малі Підліски займає площу 115,10 га. Кількість населення – 652 особи. Орган місцевого самоврядування – Дублянська міська рада.

Село Малі Підліски межує:

- з північної сторони – землі Дублянської міської ради;

- з східної сторони – с. Запитів Кам’янка-Бузького району;

- з півдня – землі Дублянської міської ради (сільськогосподарські землі);

- із заходу – землі Дублянської міської ради (лісовий фонд та сільськогосподарські землі).

В геоморфологічному відношенні територія села Малі Підліски входить у склад Передкарпаття і розміщене в межах Пасмового Побужжя. Рельєф території села горбистий з загальним пониженням з півночі на південь. В південній частині села рельєф особливо горбистий. В геологічній будові приймають участь породи четвертинного періоду, представлені супісками, пісками  і торфом.

Клімат району помірно-континентальний з порівняно м'якою зимою, довготривалою вологою весною і теплою сухою осінню. Середньорічна температура повітря – +7,°С. Найхолодніший місяць січень (середня температура +17°С). За кількістю опадів район відноситься до помірного зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні -  200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня, а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічна вологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.

Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку), західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2,5-4 м/с.

В південній частині села протікає струмок в глибокій улоговині. В південно-східній частині села розташовані ставки.

Ґрунти перегнійно-карбонатні. У долинах приток Західного Бугу і Стиру – великі торф’яні масиви.

Особливо цінних земель на території сільської ради немає.

Пропозиції щодо територіального розвитку населеного пункту – розширення меж села.

Містобудівне освоєння територій в проектних межах населеного пункту передбачається за рахунок відведення територій для нових об’єктів чи функціональних зон із вільних земель міської ради та за рахунок реконструкції, зміни цільового та функціонального призначення територій , що знаходяться у власності чи оренді фізичних та юридичних осіб.

Територіальний розвиток населеного пункту найбільш прийнятний у південному, північному та західному напрямках. Таким чином пропонується розвиток села Малі Підліски в південному,північному та західному напрямку від існуючої забудови населеного пункту на сприятливих для будівництва територіях. Підвищення якості існуючої забудови буде здійснюватись шляхом перебудови, добудови та капітального ремонту існуючої забудови.

Транспортний зв’язок села забезпечується маршрутним таксі по Київська. Ширина основних магістральних вулиці села в червоних лініях прийнята 18м. Ширина проїзної частини складає 7 м. Вулиці села Малі Підліски мають частково тверде покриття. Тип покриття вулиць асфальт, щебінь, грунт.

Генеральний план розроблений на розрахунковий термін до 2039 року.

Термін дії генерального плану – безстроковий.

 

4. Ймовірні наслідки

а) Оновлення Генерального плану с. Малі Підліски Жовківського району Львівської області не матиме значного впливу на довкілля та здоров’я населення, геологічне середовище, на флору та фауну.

Масштаби розвитку с. Малі Підліски в перспективі визначаються в залежності від параметрів містоутворюючої групи в цілому, конкретних територіально-планувальних ресурсів та умов інженерного забезпечення, а також його положення в системі розселення та наявності і розподілу трудових ресурсів.

Проектом передбачається, що розташування села в структурі приміської зони м. Львів, викличе інтерес інвесторів, які б могли інвестувати кошти не тільки в житлове будівництво, але й в будівництво комунальних та промислових підприємств, підприємств логістики, закладів обслуговування, фермерське господарство.

Для досягнення економічного ефекту на перспективу повинна бути створена система моніторингу, аналізу та прогнозування кон’юнктури аграрного ринку, збору та поширення оперативної інформації.

Сприяння формуванню розгалуженої заготівельно-закупівельної мережі допоможе у створенні товарних партій продукції, її транспортуванні, зберіганні, контролі якості і безпеки продукції сільськогосподарських виробників. Чималу роль відіграє прийняття програми створення та розвитку мережі оптових сільськогосподарських ринків.

Комплексний розвиток та розв’язання соціальних проблем є одним з важливих аспектів розвитку села. Основними питаннями постають такі як рівень життя, демографічний склад, трудова міграція сільського населення.

Вирішення цих питань потребує проведення таких заходів:

• Створення розгалуженої мережі дорадчих служб.

• Забезпечення доступу населення до якісних соціальних послуг та соціальної інфраструктури.

• Забезпечення доступу населення до інформації.

б) На території с. Малі Підліски відсутні об’єкти природно-заповідного фонду, археологічної та історико-культурної спадщини.

в) Зважаючи на географічне положення с. Малі Підліски, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень генплану с. Малі Підліски Жовківського району для довкілля прикордонних територій територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Розгляд альтернатив

Альтернативних варіантів проекту не передбачається, оскільки план дій є стандартним способом для розроблення генерального плану населеного пункту з використанням найкращих доступних методик.

Територіальні альтернативи не розглядаються у зв’язку з неможливістю перенесення об’єкту оцінки будь-яку іншу територію.

Розроблення та реалізація генплану здійснюватиметься з урахуванням діючих вимог санітарного та природоохоронного законодавства. При проектуванні враховуватимуться містобудівні обмеження та особливості території.

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

- доповіді про стан довкілля.

- статистичну інформацію.

- фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

- дані моніторингу стану довкілля.

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генплан, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень генерального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень генплану загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

У ході виконання СЕО передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проектних рішень генплану с. Малі Підліски Жовківського району на довкілля та стан здоров’я населення, які мають успішні приклади впровадження в інших сільських населених пунктах, першочергово, щодо:

 • формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;
 • вдосконалення структури вуличної мережі, організація руху транспорту;
 • розвитку інженерної інфраструктури;
 • оптимізації виробничих, комунальних територій, забезпечення їх санітарно-гігієнічної сумісності з житловою та громадською забудовою;
 • визначення напрямків ефективної системи поводження з відходами на території населеного пункту;
 • проведення реконструкції споруд та мереж комунальних систем тепло-, електропостачання, водопостачання.

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

- основні цілі генерального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання генерального плану міста;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання генерального плану міста для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Дублянська міська рада (80381, Львівська обл., Жовківський район, м. Дубляни, вул. Студентська, буд. 5).

 

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).  Просимо надати зауваження та пропозиції.

 « повернутися до списку оголошень